-126
روز
روزشمار كنگره
باشگاه مشتریان
درباره ما

باشگاه مشتریان و سیستم مدیریت کاربران

 


در حال حاضر رستوران ها از استراتژی های بازاریابی مختلفی استفاده می کنند تا مشتریان جدیدی را جذب کنند و از آن مهم تر وفاداری مشتریان فعلی خود را افزایش دهند. برنامه های CRM ، ایجاد اتوماسیون بازاریابی و… همه در راستای حفظ مشتریان موجود طراحی شده اند. یکی از ایده هایی که در این زمینه مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد، تشکیل باشگاه مشتریان است.
باشگاه مشتریان در اثر گردآوردن مشتریان یک مجموعه کنار هم و ثبت اطلاعات آن‌ها بوجود می‌آید. اطلاعات آن‌ها در بانک اطلاعاتی سپند ثبت شده و می‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی انجام داد. بستری برای رفع نیازهای مشتریان، توجه ویژه به آن‌ها و مدیریت صحیح ارتباط با مشتریان. ابزار نسبتاً جدیدی که توسط برخی از رستوران ها استفاده می‌شود، مشتریان فعلی و آینده نگر را با انگیزه‌هایی ویژه‌ای برای پیوستن به این باشگاه تشویق می‌کنند

باشگاه مشتریان چه کمکی به رستوران میکند؟

آگاهی از جایگاه برند

آگاهی از جایگاه برند

باشگاه مشتریان موجب افزایش آگاهی مدیران رستوران از ارزش واقعی برند و جایگاهشان در میان رقبا میگردد

ارتباط آسان با مشتریان

ارتباط آسان با مشتریان

برقراری ارتباط با مشتریان آسان میگردد و شناخت مشتریان از سلایق مشتریان افزایش میابد و موجب کاهش هزینه میگردد

ارزیابی عملکرد رستوران

ارزیابی عملکرد رستوران

باشگاه مشتریان روشی آسان برای ارزیابی عملکرد میباشد.با استفاده از گزارشگیری سیستم باشگاه مشتریان نقاط ضعف و قوت خود را بیابید

افزایش فروش رستوران

افزایش فروش رستوران

با استفاده از باشگاه مشتریان فروش رستوران خود را افزایش دهید

ویژگی های باشگاه مشتریان

در حال حاضر رستوران ها از استراتژی های بازاریابی مختلفی استفاده می کنند تا مشتریان جدیدی را جذب کنند و از آن مهم تر وفاداری مشتریان فعلی خود را افزایش دهند. برنامه های CRM ، ایجاد اتوماسیون بازاریابی و… همه در راستای حفظ مشتریان موجود طراحی شده اند. یکی از ایده هایی که در این زمینه مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد، تشکیل باشگاه مشتریان است. باشگاه مشتریان در اثر گردآوردن مشتریان یک مجموعه کنار هم و ثبت اطلاعات آن‌ها بوجود می‌آید. اطلاعات آن‌ها در بانک اطلاعاتی سپند ثبت شده و می‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی انجام داد. بستری برای رفع نیازهای مشتریان، توجه ویژه به آن‌ها و مدیریت صحیح ارتباط با مشتریان. ابزار نسبتاً جدیدی که توسط برخی از رستوران ها استفاده می‌شود، مشتریان فعلی و آینده نگر را با انگیزه‌هایی ویژه‌ای برای پیوستن به این باشگاه تشویق می‌کنند

امتیازدهی کاربران بر اساس گروه بندی

امتیازدهی کاربران بر اساس گروه بندی

در باشگاه مشتریان امکان امتیاز دهی کاربران و گروه بندی به سه گروه طلایی و نقره ای و برنزی را دارید

تخفیف دیجیتال به مشتریان بر اساس گروه

تخفیف دیجیتال به مشتریان بر اساس گروه

امکان تعریف کد تخفیف دیجیتال برای کاربران بر اساس نوع گروه کاربری آنان وجود دارد.

تعریف کد تخفیف و ارسال با پنل SMS

تعریف کد تخفیف و ارسال با پنل SMS

در باشگاه مشتریان امکان تعریف کد تخفیف و ارسال با پنل اس ام اس را دارید.

عضویت آسان از طریق سایت ، اپ و نرم افزار سپند

عضویت آسان از طریق سایت ، اپ و نرم افزار سپند

کاربران میتوانند با استفاده از سایت رستوران و یا اپ موبایل اختصاصی رستوران به عضویت باشگاه مشتریان در آیند.

امتیازدهی بر اساس نوع خرید ، سابقه و یا مبلغ خرید

امتیازدهی بر اساس نوع خرید ، سابقه و یا مبلغ خرید

در باشگاه مشتریان ال فود میتوانید بر اساس نوع خرید ، سابقه و یا مبلغ خرید به کاربران امتیاز دهید.

مشتریان ما

0%